All Posts

Parikan Yen Kembang

Parikan adalah pantun Jawa yang terdiri atas sampiran dan isi. Berikut ini adalah parikan yang berkaitan dengan Kembang (Bunga).

Parikan Jangan Kacang

Parikan adalah pantun Jawa yang terdiri atas sampiran dan isi. Berikut ini adalah parikan yang berkaitan dengan Kacang.

Parikan Esuk Nakir

Parikan adalah pantun Jawa yang terdiri atas sampiran dan isi. Berikut ini adalah parikan yang berkaitan dengan Nakir.

Parikan Kembang Kencur

Parikan adalah pantun Jawa yang terdiri atas sampiran dan isi. Berikut ini adalah parikan yang berkaitan dengan Kembang Kencur.

Parikan Gudheg Manggar

Parikan adalah pantun Jawa yang terdiri atas sampiran dan isi. Berikut ini adalah parikan yang berkaitan dengan Gudheg Manggar:

Parikan Kembang Mlathi

Parikan adalah pantun Jawa yang terdiri atas sampiran dan isi. Berikut ini adalah parikan yang berkaitan dengan Kembang Mlathi:

Parikan Wajik Kletik

Parikan adalah pantun Jawa yang terdiri atas sampiran dan isi. Berikut ini adalah parikan yang berkaitan dengan Wajik Kletik:

Parikan Wedang Bubuk

Parikan adalah pantun Jawa yang terdiri atas sampiran dan isi. Berikut ini adalah parikan yang berkaitan dengan Wedang Bubuk:

Parikan Manuk Tuhu

Parikan adalah pantun Jawa yang terdiri atas sampiran dan isi. Berikut ini adalah parikan yang berkaitan dengan Manuk Tuhu:Manuk tuhu, mencok pager

Parikan Jemek-Jemek

Parikan adalah pantun Jawa yang terdiri atas sampiran dan isi. Berikut ini adalah parikan yang berkaitan dengan Jemek-Jemek:Jemek-jemek, gulane Jawa

Parikan Manuk Emprit

Parikan adalah pantun Jawa yang terdiri atas sampiran dan isi. Berikut ini adalah parikan yang berkaitan dengan Manuk Emprit:Manuk emprit, nucuk pariDadi murid, sing taberiTerjemahan dalam Bahasa IndonesiaBurung emprit, mematuk (memakan) padiJadi murid, yang rajin, cermat, dan teliti